Κάνιστρο Μεταφοράς & Αποθήκευσης Φαρμάκων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  • Διαστάσεις: Μικρό κάνιστρο 492x298x195mm, Μεγάλο κάνιστρο 492x298x280mm
  • Ύψος (μαζί με το καπάκι): Μικρό κάνιστρο 197mm, Μεγάλο κάνιστρο 282 mm
  • Όγκος: Μικρό κάνιστρο 21 lt, Μεγάλο κάνιστρο 31 lt
  • Φώλιασμα: 50%

 Photo