Κάνιστρο Ταχυδρομείου - Courier - Αρχειοθέτησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  • Διαστάσεις: Μικρό κάνιστρο 492x298x195mm, Μεγάλο κάνιστρο 492x298x280mm
  • Ύψος (μαζί με το καπάκι): Μικρό κάνιστρο 197mm, Μεγάλο κάνιστρο 282 mm
  • Όγκος: Μικρό κάνιστρο 21 lt, Μεγάλο κάνιστρο 31 lt
  • Φώλιασμα: 50%

 

19f9cefdfb07230a68581d617885a3af XL