ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  LAMAPLAST  |  LAMALINE

Εκτύπωση

Τα τελευταία χρόνια έχουμε συμπεριλάβει στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας τη διαδικασία της εκτύπωσης των πλαστικών τεχνικών αντικειμένων. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε επιπρόσθετα αξία στον πελάτη, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες του. Η εκτύπωση θεωρείται ένα από τα σημαντικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και η ποιότητα του αποτελέσματος είναι υψήστις σημασίας, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό των χαρακτηρηστικών του προϊόντος που προσέχει ο τελικός χρήστης.
Η Lamaplast, εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο του ISO 9001, σε ολόκληρο το εύρος της διαδικασίας Ανάπτυξης Προϊόντος, Σχεδίασης Μήτρας, Παραγωγής και Εκτύπωσης, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα στις επιμέρους διαδικασίες και επιτυγχάνοντας τα ποιοτικά στάνταρτς, τα οποία καθορίζονται πάντα σε στενή συνεργασία με τον πελάτη.