ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  LAMAPLAST  |  LAMALINE

Καλούπια Injection

Οι μήτρες που κατασκευάστηκαν δοκιμάζονται στο τμήμα παραγωγής πλαστικών εξαρτημάτων. Με 36 μηχανές injection moulding που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραγωγικής δυνατότητας είμαστε σε θέση να δοκιμάσουμε την λειτουργία της μήτρας, ελέγχοντας τις παραμέτρους που αρχικά τέθηκαν ως προδιαγραφές (βάρος αντικειμένου, αντοχές, χρόνος κύκλου).
Συμπληρώνεται πλήρης τεχνική αναφορά με όλες τις παραμέτρους σωστής λειτουργίας της μήτρας για την γρήγορη και βέλτιστη έναρξη της παραγωγής. Ολοκληρώνοντας, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα της παραγωγής των πλαστικών εξαρτημάτων από εμάς στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα, εφαρμόζοντας διαδικασίες διαρκούς ποιοτικού ελέγχου.