ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  LAMAPLAST  |  LAMALINE

Συναρμολόγηση

Ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας που αναφέρεται σε πολύπλοκα αντικείμενα, είναι η συναρμολόγηση διαφορετικών εξαρτημάτων για την δημιουργία του τελικού αντικειμένου.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την ομαλή διαδικασία ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.