ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  LAMAPLAST  |  LAMALINE

Υπεργολαβία

Η ανάληψη υπεργολαβίας από την Lamaplast λειτουργεί σαν μία διαδικασία μοχλευσης συγκεκριμένων υπό – λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας του πελάτη, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακος και για τους δύο συμβαλλόμενους.

Το αποτέλεσμα για τον πελάτη μας είναι αξιοσημείωτη ευελιξία σε ότι αφορά την άμεση ανταπόκριση στις αγορές που δραστηριοποιείται, αλλά και στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Ο πελάτης μεταβιβάζοντας τη λειτουργία της παραγωγής των ημιτελών ή/ και τεχνικών αντικειμένων του, δεν παύει να διατηρεί τον έλεγχό της, εφόσον ο πελάτης εξακολουθεί να θέτει τα στάνταρτς της ποιότητας του αποτελέσματος της παραγωγικής διαδικασίας κατά τις πιλοτικές παραγωγές.