ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  LAMAPLAST  |  LAMALINE

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι της Lamaplast

Θεωρούμε ότι το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας είναι οι εργαζόμενοι μας που κάνουν πράξη καθημερινά τη φιλοσοφία και το όραμά μας και αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας.

Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας και επενδύουμε στην ανάπτυξή τους μέσω της δια βίου μάθησης σε νέες τεχνολογίες και σε καινοτομίες με στόχο πάντα την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών μας.

Η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος εργοδότης εφαρμόζει σύγχρονα συσήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που συνεχώς ανανεώνονται και εξελίσσονται.

Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, και παρέχουμε στους ανθρώπους μας ένα ασφαλές, χωρίς διακρίσεις, εργασιακό περιβάλλον.