ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  LAMAPLAST  |  LAMALINE

Κατασκευή

Οι εγκαταστάσεις μας επιλέχτηκαν στρατηγικά να βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση μας στα βαλκάνια και στην Ευρώπη, εκεί που βρίσκονται οι περισσότεροι πελάτες μας. Οι υποδομές και τα μηχανήματα που υπάρχουν στο εργοστάσιο μας είναι από τα πιο σύγχρονα τις Ευρώπης έτσι ώστε να παρέχουμε τις τελειότερες τεχνολογικές λύσεις στον πελάτη μας.
Εστιάζουμε στην ποιότητα και διατηρούμε αυστηρά τα πιο υψηλά επίπεδα ποιότητας, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις μας να λειτουργούν με τα διεθνώς αναγνωρισμένα, πρότυπα και διαδικασίες.
Η δοκιμή προϊόντων είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπηρεσιών που παρέχουμε στα νέα προϊόντα που σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε . Όλα τα προϊόντα μας εξετάζονται και δοκιμάζονται έτσι ώστε να μπορούμε να εγγυηθούν την μακριά διάρκεια στην απόδοσης τους.