Ποιότητα – Ασφάλεια

Η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων είναι κορυφαία προτεραιότητα της Lamaplast, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας καθώς και για όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες και υπηρεσίες.

Η εταιρεία Lamaplast φέρει πιστοποίηση ISO 9001, η οποία εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, η οποία επιτυγχάνεται εστιάζοντας στον πελάτη και τις ανάγκες του, καθώς και στην επίτευξη ραγδαίας ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας.